İş Hukuku

ankara-avukat

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku genel çerçevede işveren ile işçi arasında meydana gelen anlaşmazlıkları ve hukuki işlemleri kapsayan hukuk dalıdır. İş hukuku kapsamına giren tüm davalara İş Mahkemesi bakmaktadır. Ancak iş mahkemesi her bölgede bulunmamaktadır. Bu sebeple iş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde iş hukuku kaynaklı davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.

İş hukuku kapsamında işçinin ve işverenin haklarını korumak üzere oluşturulmuş kanunlar bulunmaktadır. Bu kanunlar kapsamında iş hukukunun temellerini oluşturan hem işverenin işçiye hem de işçinin işverene karşı birçok yükümlülükleri vardır.

İş hukuku, kapsamı çok geniş olan bir hukuk dalıdır. İşçi hakları, çalışma şartları, işveren ve işçi ilişkileri, toplu sözleşme vb. gibi bütün işveren ve işçiyi ilgilendiren konuları altında barındırmaktadır. Bu davalar için özel olarak işçi hakları savunucusu olarak İş Hukuku avukatları bulunmaktadır. Av. Ebru Sezgin, İş Hukuku davaları alanında uzmandır.

İş Hukuku’nun göze çarpan en önemli özelliği; işçi haklarının koruma altına alınmasıdır. İş Hukuku sayesinde, işçi ve işveren arasında ücret, mesai, çalışma saatleri ve benzeri gibi tüm ilişkilerin düzenlenmesi adına İş Hukuku oluşturulmuştur.

İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Genel Özellikleri

  • İş Hukuku, en geniş anlamı ile işçinin hakkını korumak, işçinin işveren tarafından ezilmesini engellemek amacıyla oluşturulmuş hukuk dalıdır. İş hukuku sayesinde işçi, haklarının işveren tarafından gasp edilmesi durumunda, İş Hukuku kapsamında haklarını arayabilir.
  • İş Hukuku, işçilerin sendikalar vasıtasıyla yönetime katılmalarına yönelik bağlayıcı kanunlar barındırır.
  • İş Hukuku kapsamında ağırlıklı olarak işçiyi korumaya yönelik olmak üzere işçi ve işverene yönelik yükümlülükler vardır. Bu yükümlülüklerin en temeli işverenin işçisine en az asgari ücret maaş vermek zorunluluğunun bulunmasıdır. Bu ve benzeri durumların aksi halinde işçinin iş hukuku avukatı vasıtasıyla dava açma hakkı vardır.

Av. Ebru Sezgin bu kapsamda;

  • İş hukuku kaynaklı tespit davaları,
  • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı alacak ve tazminat davaları,
  • İş kazaları kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Avukatlık danışma hizmetlerini vermektedir.

Av. Ebru Sezgin iş hukuku kaynaklı davalara hukuki danışmanlık vermekte olup en iyi iş hukuku avukatı hizmeti vaadiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bilgi Almak İstiyorum

Bu konuda yardıma ihtiyacınız var ya da danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız beni arayabilir ya da mesaj üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

    Start typing and press Enter to search