Medeni Hukuk

ankara-avukat

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk Nedir?

Medeni hukuk, özel hukukun temeli sayılmakla beraber düzenlediği ilişkiler bakımından en kapsamlı özel hukuk dalı olarak anılmaktadır. Kişiliğin elde edilmesinden sona ermesine kadar geçen süre içinde, ticari hukuk dışında kalan, tüm özel ilişkileri içine alır.

Medeni hukuk: kişi hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku olmak üzere kendi içerisinde beş ana hukuk dalına ayrılmaktadır.

Kişi Hukuku: Kişiliğin başlangıcı ve sonu, kişiliğin korunması, kişisel durumların sicili, yerleşim yeri gibi kavramları içine alan kişi hukuku, gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiliklerden dernek ve vakıfları da inceleyen medeni hukuk dalıdır.

Aile Hukuku: Aile kavramını ve bu kapsamda nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, nesep gibi konuları inceleyen medeni hukuk dalıdır.

Miras Hukuku: Bireyin ölümünden sonra mallarının, alacaklarının ve borçlarının durumunu düzenleyen medeni hukuk dalı.

Eşya Hukuku: Kişinin taşınır veya taşınmaz mallar ile kurduğu bağları düzenler. Zilyetlik, tapu sicili, ayni hak, mülkiyet, rehin, ipotek gibi konular eşya hukuku kapsamında incelenir ve medeni hukuk dalıdır.

Borçlar Hukuku: Kişiler arasındaki borç ve alacak ilişkilerinin düzenlendiği medeni hukuk dalıdır.

Boşanma Avukatı

Medeni Hukuk Uygulamaları

  • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarında ve boşanma tazminatı davasında boşanma avukatı hizmeti,
  • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
  • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası nafaka avukatı hizmeti,
  • Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
  • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalarda aile avukatı hizmeti,
  • Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
  • Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı.

Av. Ebru Sezgin boşanma avukatı, nafaka avukatı, aile avukatı hizmetlerini verirken en iyi medeni hukuk avukatı ilkesi ile hukuki sürecinizi yönetmektedir.

Bilgi Almak İstiyorum

Bu konuda yardıma ihtiyacınız var ya da danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız beni arayabilir ya da mesaj üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

    Start typing and press Enter to search