Sigorta Hukuku

ankara-avukat

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku Nedir?

Basit bir şekilde ifade edilecek olunursa Sigorta Hukuku; Sigorta ilişkisi içerisindeki taraf ve kişilerin birbirlerine karşı borç ve yükümlülüklerini gösteren, sigorta ilişkisini belirleyen, bu ilişkiden dolayı taraflar arasında uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde ne yapılması gerektiğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Sigorta Hukukuna ilişkin düzenlemeler 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktadır.

Sigorta hukuku birçok alanı altında barındırmaktadır. Bunlardan birisi araç değer kaybı hesaplama ve araç değer kaybı davası olarak  sıkça karşımıza çıkar. Bu durum sigorta hukuku kapsamında araç değer kaybı şartları gereğince düzenlenmiştir.

Araç Değer Kaybı

Sigorta Hukuku Uygulamaları

 • Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat taleplerinin sigorta avukatı tarafından yapılması, sigorta bedelinin tahsil edilmesi
 • Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemlerinin sigorta avukatı aracılığıyla yapılması.
 • Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının sigorta avukatı aracılığıyla Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi
 • Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibinin yapılması.
 • Sigorta hukuku kapsamında sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemlerinin sürdürülmesi.
 • Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın, sigorta hukuku avukatının takibi yoluyla çözülmesi.
 • Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibinin sigorta hukuku avukatı tarafından yapılması.
 • Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar ve çözülmesinde sigorta avukatı aracılığı,
 • Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla sigorta avukatı tarafından dava açılması ve sonuçlandırılması.
 • Araç değer kaybı hesaplama ve araç değer kaybı davası açılması, açılan davanın ve tahsilatın sigorta avukatı tarafından takip edilmesi hizmetleri.

Av. Ebru Sezgin sigorta hukuku kaynaklı davalara hukuki danışmanlık vermekte olup en iyi sigorta hukuku avukatı hizmeti vaadiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bilgi Almak İstiyorum

Bu konuda yardıma ihtiyacınız var ya da danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız beni arayabilir ya da mesaj üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

  Start typing and press Enter to search