Tazminat Hukuku

ankara-avukat

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku Nedir?

Tazminat hukuku, insan haklarında meydana gelen zararları, eksiklikleri ve haksızlıkları gidermek amacıyla adaleti tesis etmekte olan hukukun bir bölümüdür. Tazminat; gerçek kişilerin, kurumların, kuruluşların; başka bir kurum, kuruluş veya şahıs tarafından maddi veya manevi zarara uğratılması neticesinde haksızlığa uğramış tarafa hakkını teslim etme halidir. Tazminat davaları kendi içinde iki ana başlığa ayrılmaktadır. Bunlar;

 1. Maddi tazminat davaları
 2. Manevi tazminat davaları

Maddi tazminat davaları somut bir şeyin maddi oluşturduğu değerine kasten veya kerhen zarar verme(birinin evine veya arabasına zarar vermek gibi) durumunda ortaya çıkar. Manevi tazminat davaları ise maddi tazminat davaları tersine kişilerin maddi değer teşkil etmeyen sahipliklerine zarar getirilmesidir. Manevi tazminat davası gerektiren durumlar; şahsın özel hayatına müdahale etmek suretiyle şantaj, karalama veya iftira olabilir. Kısacası maneviyatını zarara uğratma durumundan doğup sonucunda da maddi olarak tazminata hükmedilen durumdur. Bazı durumlar ise iki hali birlikte oluşturduğu için maddi manevi tazminat davası gerektirir.

Maddi Manevi Tazminat Davası

Tazminat Hakkı Nedir?

Çeşitli tazminat hakları bulunmaktadır (Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade tazminatı vb.).  Örneğin işçinin çalışmış olduğu işten ayrıldıktan sonra tazminat hakları vardır ancak bazen bu tazminat alma hakkı gasp edilmektedir. Bu ve benzeri durumlarda tazminat alma hakkı doğar ve bu süreç tazminat avukatı aracılığıyla sürdürülebilir.

Av. Ebru Sezgin bu kapsamda;

 • Trafik kazası kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası,
 • İş kazası kaynaklı maddi manevi tazminat davası,
 • Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
 • Boşanma davası ile birlikte açılan boşanma tazminatı davası,
 • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
 • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
 • Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları hizmetlerini vermektedir.

Av. Ebru Sezgin tazminat hukuku kaynaklı davalara hukuki danışmanlık vermekte olup en iyi tazminat avukatı hizmeti vaadiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bilgi Almak İstiyorum

Bu konuda yardıma ihtiyacınız var ya da danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız beni arayabilir ya da mesaj üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

  Start typing and press Enter to search